Лекции     Книги     Рефераты    
Диплом, курсовая на заказ

Каталог / Технические / Теоретические основы электротехники (ТОЭ)

Случайный реферат

Симплес

КУПИТЬ РАБОТУ
( 1200 руб. )

Общая информация

Автор: Николай
Вуз (город): ДИИТ
Количество страниц: 30
Год сдачи: 2007
Стоимость: 1200 руб. [ КУПИТЬ ]

Содержание

На сортувальній станції виконується формування збірного поїзда на ділянку, на якій знаходяться три про-міжні станції (а, б, в). У сортувальному парку знаходяться n1 вагонів на а, n2 вагонів на б та n3 вагонів на в, з яких необхідно вибрати m вагонів і зформувати з них збірний поїзд. Норма часу на маневрові операції на i-й проміжній станції складає ti хв/ваг. Норма часу на формування i-ої групи на сортувальній станції - i хв/ваг. За-гальний час маневрової роботи локомотива збірного поїзда на ділянці не повинен перевищувати Т хв. Не обхід-но визначити оптимальні кількості вагонів кожного призначення в составі, при яких час його формування на сортувальній станції буде мінімальним.
Вихідні дані для вирішення задачі задаються кожному студенту індивідуально

Список литературы

программа для решения задач симплек методом с образцом лабороторой работы

Выдержка из работы

нет
© 2009 - 2010 | Webteach.ru | Образовательный портал